Jonas Carpvik.jpg

JONAS CARPVIK

Därför ska du jobba med mig!

Mitt ledarskap och personlighet präglas av att stå med båda fötterna på jorden och ödmjukhet inför både människor och uppgiften. Jag är en god lyssnare och anpassningsbar för olika typer av uppgifter och i olika skeden. Alltid med ett fokus på att nå både kvalitativa och ekonomiska resultat.

Är en god lyssnare och har förmåga att läsa av och hantera olika människotyper och situationer, vilket skapar förtroende och respekt i mina relationer med människor och företag.

Min erfarenhet och personlighet i kombination med Dynamic Management blir en stark paketering för vidare utveckling och framgång för Dig och Ditt team.

Här kommer några punkter som speglar en del av mig:

  • Hög social kompetens


  • Bra kommunikatör


  • Engagerad


  • Lyhörd


  • Driven


  • Målmedveten


  • Erfarenhet från olika branscher


  • Erfarenhet från olika ledarroller


  • Fokus på människor för att nå mål


Vad har jag gjort?

Jag har erfarenhet av olika ledarroller i allt från avdelnings-/plats-/försäljningschef till VD och styrelseordförande. Det har varit ledarskap inom olika branscher och i olika skeden för de företag jag jobbat inom. Det har gjort att jag har vana av och förståelse för att hantera både framgångar, utmaningar och kriser.

Under hela min karriär har människan varit i fokus för att nå resultat och utveckling. Att ha ett ledarskap med fokus på människor tror jag är avgörande för att nå hållbara resultat. Mer information hittar Du på min hemsida www.carpvikconsulting.se eller min Linkedin- profil.

Utveckling - min passion!

Min stora drivkraft är att vara med och driva förbättring och förädling i verksamheter, organisationer och individer. Min styrka ligger främst i min förmåga att se till såväl ekonomiska som mjuka resultat för alla inblandade parter.

Att utvecklas är är en spännande resa, men kan också i vissa delar vara både utmanande och ”skrämmande”. Men det vi alla vet är att om vi inte utvecklas tangerar vi och våra sammanhang, vilket i längden leder till en negativ trend och motsatsen till utveckling.

Det krävs mod och ödmjukhet för att lyckas. Inte minst i den värld vi lever i idag, där ett gott ledarskap är viktigare än någonsin och kräver mer än tidigare.

Jag är mer än gärna en del av Din personliga resa och givetvis även resan som Din organisation eller företag önskar göra eller få hjälp med att identifiera.

Med vänliga hälsningar / Jonas

Jonas Carpvik
Mobil
076-677 77 77
E-post:
jonas@carpvikconsulting.se