Åsa Degermark.png

ÅSA DEGERMARK

Vem är jag?

Kommunikativ inspiratör som älskar ledarskap, kommunikation och digital transformation. Har många års egen chefserfarenhet i bagaget. Är författare till boken ”Uppgradera ditt ledarskap – hur du utvecklar din förmåga att leda i en digital värld”

Min specialitet som PT i ledarskap

Analytisk och pedagogiskt, ger konkreta råd och coaching-tips, har god insikt i digitaliseringens konsekvenser och möjligheter samt brinner lite extra för det kommunikativa ledarskapet.

Roligast med ledarutveckling

Att få dela med mig av kunskap och erfarenhet samt att få uppleva hur förmågor utvecklas, insikter föds och motivation höjas.

Min erfarenhet

April 1989 klarade jag provet för en Svensk Skidlärarexamen. Det var den första viktiga anhalten på mitt livs resa som ledare och inspiratör. De senaste 20 åren har jag haft olika chefsbefattningar, främst inom marknadsföring och kommunikation, på bl.a Ericsson. Digital transformation, innovation och förändringsprojekt har varit mycket av mitt fokus.

Jag har varit medlem av många ledningsgrupper och bidragit till gruppers utveckling samt chefers förmåga att kommunicera, i både med och motgång.

Hösten 2017 certifierade jag mig till ledarskapscoach hos Euro Academy. Tack vare kombinationen av egen erfarenhet och coachutbildning kan jag ge mina klienter verklighetsförankrade, relevanta och direkt användbara råd och tips som ökar insikten och utvecklar förmågan att leda, oavsett hur världen förändras.

De senaste åren har jag verkat i digitaliseringens hjärta och fått många nyttiga insikter i hur ledarskapet behöver uppgraderas i takt med att företagen digitaliseras. Hösten 2017 började jag skriva på min bok ”Uppgradera ditt ledarskap – hur du utvecklar din förmåga att leda i en digital värld”, som blev klar våren 2018. Jag är konsult inom digitalt ledarskap och föreläsare på ledarskapsutbildningar och konferenser.

LinkedIn: linkedin.com/asadegermark