Anne Wolf.png

Anne Wolf

Vem är jag?    

Strategisk och nytänkande ledarutvecklare med internationell erfarenhet. 25 år inom Bank och Finans, första tiden i affärsverksamheten för storföretag med utlandsuppdrag i New York och London. Senaste 15 åren inom HR, främst inom Talent Management, Kompetens- och Ledarutveckling samt Förändringsledning. 

Driver sedan 2013 Euro Academy Sweden, tillsammans med 40-talet fantastiska konsulter med bred och gedigen erfarenhet inom affärs- och organisationsutveckling, ledarskap och coaching!

När jag är ledig är jag helst i vårt hus i skärgården, umgås med stor familj och vänner, försöker förbättra mitt golfspel, och njuter under tiden!

Min specialitet som Personlig Tränare i Ledarskap

Min främsta styrkan är förmågan att driva utveckling genom den individuella ledaren från de strategiska perspektiven, hela vägen till genomförande, med utgångspunkten i verksamhetens mål. Drivs av att på ett pedagogiskt och enkelt sätt visa hur allt hänger samman, från de övergripande målen till att genomföra utvecklingsinsatser för att nå dessa mål.Nyckelkompetenser är strategisk förmåga, enkelhet och genomförandekraft. Roligast med ledarutveckling är att få följa en människas utveckling som ledare, i kombination med att få sätta sig in i verksamhet och affär, att vara med och bidra till att ledarutveckling och affärsutveckling går hand i hand!

 Min erfarenhet   

Jag har arbetat med utveckling av affär och människor i 25 år, första 10 åren inom affärssidan för storföretag och senaste 15 åren inom Ledarutveckling och Talent Management, senast som globalt ansvarig för ledarutveckling. Jag har haft roller som linjechef, projektledare, HR-chef, har drivit stora förändringsprocesser och ledningsgruppsarbete. Har styrelseuppdrag inom stiftelser och ideella organisationer.  Har lärt mig mycket av att bygga egna verksamheter inom ledarskap och organisationsutveckling.

Utbildning
Master of Science in Management & Organisation, City University Stockholm, 2001

• Strategiskt Ledarskap

• Performance Management

• Talent Management

• Organisationsutveckling

Bachelor of Science, Företagsekonomi, Uppsala Universitet, 1994

Certifieringar

o EuroAcademy/ Dynamic Management

o Coach Certifierad EMCC/ Life & Career

o John Maxwell Team/ Executive level

o Predictive Index

e-mail anne.wolf@euro-academy.com

phone +46706396099

Linkedin https://www.linkedin.com/in/anne-wolf-a509404/