Anna-Maria Olander Jahnsson .png

Anna-Maria Ohlander Jahnsson

Vem är jag?

Engagerad coach, utbildare och processledare som drivs av att inspirera och utveckla människor, arbetsgrupper, verksamhet och organisationer.

När jag inte arbetar gillar jag att springa efter bollar; spelar tennis och innebandy och hämtar energi från hav, skog, familj och goda vänner. För mig är glädje, omtanke, hälsa och hållbarhet viktiga delar av livet.

Min specialitet som Personlig Tränare i ledarskap

Min mission i allt jag gör är att generöst dela med mig av konkreta tips, övningar och verktyg till de chefer jag arbetar med för att de ska nå framgång i sin roll som ledare.

Med lång erfarenhet inom HR, chefstöd, ledarutveckling och arbete med utveckling av arbetsgrupper till framgångsrika team, arbetar vi tillsammans med de utmaningar som är aktuella för dig.

Jag jobbar gärna kreativt med mina klienter i form av olika övningar som visualisering och andra tekniker för ökad insikt och måluppfyllelse.

För mig är det viktigt att du också ska vara hållbar i ditt ledarskap. Finns behov av att hantera stress och sortera i tillvaron så lägger vi fokus även på detta. Som utbildad avspännings- och stresspedagog så finns ett hållbarhetstänk med i våra samtal.

Roligast med ledarutveckling
Att se utvecklingen hos personen jag coachar och effekterna i verksamheten. Att i dialog inspirera till nya tankar och utveckling. Att få följa en människas utvecklingsresa är en ynnest.

Min erfarenhet
Jag har jobbat med utveckling av människor och verksamhet på olika sätt och i olika roller under drygt tjugo år. Jag har haft roller som projektledare, linjechef, HR Business Partner/HR Manager och suttit i styr- och ledningsgrupper under många år. Jag har egen ledarerfarenhet från Sverige och London.

Jag har erfarenhet från internationella storbolag inom IT-industrin med hög förändringstakt men har också arbetat i småbolag och kommunal verksamhet. I mina roller har jag coachat och utbildat chefer